Een au pair komt naar het gastgezin in het kader van een culturele uitwisseling. In ruil voor onder meer kost, inwoning, zakgeld en enige secondaire emolumenten participeert de au pair binnen de dagelijkse activiteiten van het gastgezin. De activiteiten die de au pair kan uitvoeren zijn beperkt tot lichte huishoudelijke werkzaamheden en een au pair mag voor de kinderen zorgen, zonder dat de au pair hiertoe volledig verantwoordelijk kan worden gesteld.


Een au pair is een persoon in de leeftijd van 18 tot 30 jaar die nog niet de leeftijd van 31 heeft bereikt en die in het buitenland bij een gastgezin verblijft voor een periode van maximaal 1 jaar. Een au pair wil op deze manier een nieuwe cultuur, taal en omgeving leren kennen en tegelijkertijd kan de au pair het gastgezin helpen door bijvoorbeeld op de kinderen te passen.


 • Periode

  Een au pair mag maximaal 1 jaar in Nederland verblijven als au pair.


 • Schema

  Het gastgezin en de au pair stellen het schema samen op. In het schema staat welke taken de au pair verricht en hoeveel uur. Het schema dient samen met de au pair besproken te worden voor aankomst bij het gastgezin.


 • Aantal uren

  Een au pair mag maximaal 30 uur per week het gastgezin helpen. Met een maximum van 8 uur per dag en 5 dagen per week.


 • Vrije tijd

  Een au pair heeft het recht op 2 hele dagen vrij per week. Eén keer per maand dient dit een volledig weekend te zijn.


 • Zakgeld

  Het geadviseerde zakgeld voor een au pair is minimaal €300,- en maximaal €340, - per maand. Het maximale zakgeld bedrag is door het Ministerie van Financiën vastgesteld.


 • Verblijf

  Een au pair dient een eigen volledig ingerichte slaapkamer te hebben met de mogelijkheid en toegang tot een badkamer met douche gelegenheid en een toilet.


 • Vakantie

  Een au pair heeft het recht op 2 weken vakantie per jaar. Uiteraard in samenspraak met het gastgezin mag de au pair haar vakantie opnemen. Tijdens de vakantie blijft de betalingsverplichting van het zakgeld aan de au pair.


 • Culturele uitstapjes

  Het gastgezin overlegt samen met de au pair welke culturele uitstapjes zij zullen maken. Wecare AuPair organiseert 6 keer per jaar culturele uitstapjes voor de au pairs.


 • Cursus

  Een au pair heeft de gelegenheid om een cursus te volgen, in overleg met het gastgezin wordt de cursus vergoedt tot maximaal € 270,00 per jaar.


 • Verzekering

  Het gastgezin is verantwoordelijk om twee verzekeringen voor de au pair af te sluiten. De eerste is een au pair verzekering die in dient te gaan op de dag van vertrek naar Nederland. De au pair verzekering biedt dekking voor reis, bagage, wettelijke aansprakelijkheid en repatriëring. De tweede verzekering is de basiszorgverzekering. Zodra de au pair haar BSN en bankrekening heeft dient zij/jullie een basiszorgverzekering aan te vragen.


 • Extra werkzaamheden

  Een au pair mag geen extra betaalde werkzaamheden verrichten binnen of buiten het gastgezin.


 • Ziek

  Als een au pair ziek is zal het gastgezin voor een periode tot maximaal 14 dagen het afgesproken zakgeld doorbetalen en de au pair in de gelegenheid stellen om de juiste medische hulp te krijgen om snel te herstellen. Indien de afgesloten verzekering de medische kosten niet dekt, is het gastgezin verantwoordelijk voor deze kosten.


Host Family Contact Banner met een "neem nu contact op" bericht

Feedback Banner met "jouw tips" bericht