Vanaf 1 juni 2013 is een nieuwe wetgeving van kracht (MOMI) en heeft het au pair bureau alsmede de werkgever (het gastgezin) zorgplicht richting de au pair. Zorgplicht betekent een verplichting om zorgvuldig om te gaan met de belangen van anderen, in dit geval de au pair. Om aan een deel van uw zorgplicht te voldoen raden wij u aan om een au pair verzekering af te sluiten.


Een gevolg van de huidige regelgeving is dat au pairs verplicht een Nederlandse basisverzekering moeten afsluiten. Au pairs in Nederland worden door de Sociale verzekeringsbank namelijk gezien als werknemers. Dit heeft als gevolg dat au pairs verplicht zijn om een Nederlandse basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten.


Omdat de meeste reguliere reisverzekeringen geen dekking bieden wanneer iemand uit het buitenland als au pair komt werken in Nederland, zijn er aparte au pair verzekeringen. Deze bieden uiteraard wel dekking voor een au pair in Nederland. Over het algemeen moet het gastgezin een verzekering voor de au pair afsluiten en wel voordat de au pair uit het land van herkomst vertrekt.


Waarom een specifieke au pair verzekering?

  • 1) Met deze verzekering is er dekking voor calamiteiten (ongeval, overlijden en repatriëring)
  • 2) De verzekering kan ingaan op moment van vertrek waardoor de au pair is verzekerd vanaf het moment dat ze uit het land van herkomst afreist naar Nederland.
  • 3) Gastgezin en au pair organisatie hebben hiermee aan een deel van de zorgplicht voldaan.

Voor Nederlandse gastgezinnen en buitenlandse au pair die naar Nederland komen, zijn er speciale au pair verzekeringen. Deze verzekeringen bieden dekking voor au pair werkzaamheden in Nederland, spoedeisende medische kosten, aansprakelijkheid, buitengewone kosten (zoals een terugreis naar het land van herkomst in verband met ernstige familie omstandigheden) en tijden vakanties met het gastgezin in Europa. Deze verzekeringen moeten worden afgesloten voor de au pair uit het land van herkomst vertrekt door het Nederlandse gastgezin. Let op, zoals bij alle reisverzekeringen zijn bestaande medische en tandheelkundige klachten en aandoeningen uitgesloten van de dekking.


Wij werken samen met JoHo verzekeringen en U kunt online direct de juiste au pair verzekering afsluiten. Klik op de tab “Extra” op onze website en klik vervolgens op de tab 'Links' en daar vindt u bij verzekeringen de link om direct de Isis Au pair verzekering af te sluiten.


De basisverzekering dient u aan te vragen zodra uw au pair staat ingeschreven op uw woonadres en haar eigen bankrekening heeft. Jullie kunnen samen de basisverzekering online afsluiten bij een verzekering aanbieder naar keuze. Een au pair heeft recht op zorgtoeslag en zij kan dit online bij de belastingdienst aanvragen.


Host Family Contact Banner met een "neem nu contact op" bericht